Boekgegevens
Titel: De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Auteur: Boom, J.A. van der
Uitgave: Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1892 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204803
Onderwerp: Pedagogiek: lichamelijke opvoeding
Trefwoord: Gymnastiektoestellen, Oefeningen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
B. Oefeningen in den gebogen hang.
Handen op hoofdhoogte.
41. Opspringen tot gebogen hang en daarin verschillende
beenoefeningen in en maat.
42. Opspringen tot gebogen hang en langzaam overgaan
tot strekhang.
C. Klimmen en dalen aan één en twéé Stokken.
43. (J.) o. Opspringen in de houding als bij oef. 30, 4e
schooljaar, vervolgens klimmen door het optrekken
der beenen en het beurtelings hooger schuiven der
handen;
b. dalen met hoog opgetrokken knieën (Zie oef. 36).
44. (J.) Als oef. 43, doch nu het 1. of r. been steeds voor
of achter den stok.
45. (J.) Als oef. 43 of 44, doch met over elkaar grijpen
der handen, zoowel bij 't klimmen als bij 't dalen.
46. (J.) Als oef. 43 of 44, doch met gelyktijdig hooger
schuiven der handen.
47. Als oef. 43, 45 of 46, doch met verivisselen der bee-
nen bij eiken klimslag.
Opmerking. In den beginne het klimmen tot halve stok-
hoogte te beoefenen. Het is dus gewenscht op den
stok afscheidingsteekens te plaatsen.
48. Stygen aan twee stokken, zonder behulp der beenen,
door het beurtelings hooger plaatsen der handen.
Opmerkingen. «. Het lichaam onbewegelijk houden.
b. Bij meisjes mag deze oefening in dit en volgend
leerjaar, slechts tot halve stoklengte (2.5 M.) plaats
hebben.
c. Oef. 23, 4e schooljaar en oef. 37 tot 40, 5e school-
jaar, dienen als voorbereiding vooraf te zijn beoefend.