Boekgegevens
Titel: De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Auteur: Boom, J.A. van der
Uitgave: Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1892 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204803
Onderwerp: Pedagogiek: lichamelijke opvoeding
Trefwoord: Gymnastiektoestellen, Oefeningen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORWOORD.
Met de uitgave van dit werk wordt een reeds lang door
mij^ gekoesterde wensch vervukl. Reeds in het voorwoord
van mijn werk „De Vrije en Ordeoefeningen^ enz." gaf ik
mgn voornemen te kennen ook de Toesteloefeningen te
beschrijven. Hoewel ik nu gemeend heb aan die belofte
een^ spoedige vervulling te kunnen geven, ondervond ik,
door ^.randeriug van woonplaats en door drukkere werk-
zaamheden, ■ ^ene belangrijke vertraging. Toch acht ik my
gelukkig ^nijne collega's, aanstaande collega's en leerlingen
dezen mijnen arbeid te mogen aanbieden.
Ik doe dit metste meer vertrouwen, omdat mijne vorige
werkjes: „Z>e Vrije en ^rde-óefenrngen^, allerwege eene
welkome ontvangst mochten genieten. ^
Eenige theoretische beschouwingen over het doel.,^ a n
het toestel-onderwijs en de vorm waarin het moet woTi^n
gegeven, benevens eene verklaring van de meest voorko
mende technische termen, het verleenen van hulp enz..T

i