Boekgegevens
Titel: De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Auteur: Boom, J.A. van der
Uitgave: Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1892 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204803
Onderwerp: Pedagogiek: lichamelijke opvoeding
Trefwoord: Gymnastiektoestellen, Oefeningen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
B. Springen met afstooten van één voet.
11e oef. De leerling staat met gesloten voeten op de
plank (afstand van de matras Yg M.).
a. Het linkerbeen achterwaarts heffen;
h, „ „ naar voren slingeren en tege-
lijkertyd voorwaarts op den martras springen
(armen voorwaarts heffen);
c. in den stand komen.
12e „ Dezelfde oef. met het rechterbeen.
13e „ Alä oef. 11 en 12, doch met vóór-, achter- en
voorwaarts slingei'en van het been.
14e „ Als oef. 11 —13, doch met verschillende armhou-
dingen bij het neerkomen, of met handklappen
bij het afstooten.
15e „ a. De leerling staat in den schredestand rechts
voor de onderzyde van de plank, brengt het
linkerbeen naar voren en stoot met dien voet af;
h. Neerkomen op beide voeten zooals vroeger
is aangegeven.
16e j, Als oef. 15, doch uit den schredestand links
rechts afstooten.
Opm. Oef. 11—14 worden steeds zonder springlijn
uitgevoerd. Oef. 15 en 16 kunnen ook met een
springlyn worden uitgevoerd.
VIERDE SCHOOLJAAR.
A. De sprong in de verte met gesloten voeten.
De plank is ongeveer 75 c.M, van de matras verwijderd.
17e oef. Voorwaarts springen en onder het neerkomen
Y^ draai links of rechts.