Boekgegevens
Titel: De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Auteur: Boom, J.A. van der
Uitgave: Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1892 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204803
Onderwerp: Pedagogiek: lichamelijke opvoeding
Trefwoord: Gymnastiektoestellen, Oefeningen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
raad, voorkomende in den „Turnvriend", jaargang 1882, om bij
het stijgen aan de klimstang, voortdurend de beenen om te wis-
selen (wisselklimslag) vrij overbodig en dient er alleen voor ge-
waakt te worden, dat bij het dalen , het lichaam zoover mogelijk
van den stok blijft verwijderd."
„Dit laatste nu breng ik al sinds geruimen tijd in practijk, door
de leerlingen te gewennen, bij het dalen aan de stang, de knieën
hoog op te trekken, zoodat de stang alleen tusschen het scheen-
en kuitbeen en de knieën der beide beenen doorglijdt. Het lichaam
is hierbij ongeveer 1.5 d.M. van den stok verwijderd. Deze
manier van dalen vrijwaart den leerling voor het besproken gevaar,
valt zeer in den smaak van 't jonge volkje, staat sierlijk en heeft
het voordeel van eene krachtige spierwerking te veroorzaken.
„Bij de lagere klassen kan men deze wijze van dalen reeds
voorbereiden, door de leerlingen achter de klimstokken te plaatsen
met het ééne been vóór en het andere been achter de stang en
hen daarna geheele beenenbuiging te laten maken, zoodat de
billen den hiel raken van het achter de stang geplaatste been;
later kan men de leerlingen, met een sprong, aan de stang laten
hangen in bovengenoemde houding —---— — — —
„Het hier besprokene over klimmen in stokken is in hoofdzaak
ook van toepassing op het klimmen in touwen."
Deze aanhalingen uit mijn vorig werk drukken nog volkomen
mijne tegenwoordige meening uit. Met inachtneming van de vol-
gende regels kunnen we overtuigd zijn, dat het gebruik der klim-
stokken zonder gevaar kan plaats hebben:
1. Kinderen beneden 10 jaar mogen niet klimmen.
2. Meisjes van welken leeftijd ook mogen nimmer met behulp
der beenen klimmen.