Boekgegevens
Titel: De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Auteur: Boom, J.A. van der
Uitgave: Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1892 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204803
Onderwerp: Pedagogiek: lichamelijke opvoeding
Trefwoord: Gymnastiektoestellen, Oefeningen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
De vorm waarin het onderwijs wordt gegeven.
Het O n d e r w ij s aan de toestellen kan klassikaal, afdeelings-
gewijze en hoofdelijk worden gegeven. Klassikaal is het onderwijs,
wanneer aan de leerlingen van dezelfde schoolklasse, dus van
ongeveer gelijken leeftijd, dezelfde leerstof, aan gelijknamige toe-
stellen, in een en hetzelfde lesuur wordt onderwezen.
Het uitvoeren der oefeningen zelf kan echter niet zuiver
klassikaal geschieden — evenmin als dat met eenig ander vak
van onderwijs, behalve misschien het zingen, het geval is — omdat
hiervoor te veel toestellen zouden benoodigd zijn en omdat het
voor de leerlingen veel te inspannend zou zijn; afgescheiden nog
van de vraag, of het geen aanleiding tot ongevallen zou geven.
Toch kan het o n d e r w ij s steeds klassikaal zijn, daar eene
bevolen oefening aan de geheele klasse wordt voorgedaan of uit-
gelegd. Bovendien profiteeren alle leerlingen van de opmerkin-
gen, aangetoonde fouten enz., welke den op het oogenblik wer-
kenden leerlingen betreffen. Dc volgende leerlingen worden daar-
door aangespoord, om de door anderen gemaakte fouten bij zich
zelf te voorkomen en te trachten de goedkeuring der ondeiwijzers
te verwerven.
Hieruit blijkt, dat zelfs het o n d e r w ij z e n van de geheele
klasse aan écn toestel, bijv. „den bok", klassikaal is, wan-
neer de leerlingen slechts dezelfde oefeningen uitvoeren. Het
turnen zelf echter is evenmin aan een als aan vier toe-
stellen zuiver klassikaal.