Boekgegevens
Titel: De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Auteur: Boom, J.A. van der
Uitgave: Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1892 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204803
Onderwerp: Pedagogiek: lichamelijke opvoeding
Trefwoord: Gymnastiektoestellen, Oefeningen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
beweging in de frissche luclit vooi* de gezondheid in 'i algemeen
en voor de eenige uren in de lokalen opgesloten jeugd in 't bij-
zonder, is de beste aanbeveling voor eene turnplaats in de open
lucht. Bovendien is eene zoodanige ruimte noodzakelijk voor ver-
schillende spelen en oefeningen, welke in het lokaal niet kunnen
worden uitgevoerd. Leefden wij niet in een klimaat, waarvan met
grond beweerd kan worden, dat de werkelijke zomermaanden
tot de uitzonderingen behooren, dan zou het uitsluitend in de
open lucht turnen de voorkeur verdienen en zouden de nu n o o d-
zakelijke lokalen overbodig zijn.
Over 't algemeen zijn de bij ons gebruikelijke turnlokalen te
klein. Slechts enkele collega's liebben over eene voldoende ruimte
te beschikken. Hieruit volgt, dat door verreweg de meeste turn-
leeraren met de voorhanden leerstof in sommige opzichten moet
, worden geschipperd. Zijn de lokalen te klein, dan komen vele
oefeningen, zooals kwadraatgangen, kruisgangen, zwenkingen en
marschen, niet tot haar recht en moeten andere soms zeer nuttige
oefeningen geheel van het leerprogramma worden geschrapt.
Dit bezwaar doet zich bijv. bij de Amsterdamsche openbare
scholen sterk gevoelen. De ruimste lokalen hebben eene maximum
breedte van 7.5 M, met eene lengte afwisselend tusschen
12 en 14 M. Deze lokalen zijn echter uitzonderingen. Jaren lang
heb ik les gegeven in een lokaal van 5.5 M. breedte bij 12 M.
lengte en dat wel aan klassen van 40 — 50 leerlingen. Toch
zijn er nog minder ruime lokalen en staat het gymnastiek-onderwijs
te Amsterdam zeer goed aangeschreven; ja, is beter dan ergens
anders bij ons te lande.
Hiermede is tevens het bewijs geleverd, dat bekwame gymnas-
tiek-ondei'wijzers, met goeden wil, zelfs in zeer bekrompen lokalen
vrij goed onderwijs kunnen geven. Een lokaal van 'J4 M. lang en
12 M. breed kan als zeer voldoende beschouwd worden voor klassen