Boekgegevens
Titel: De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Auteur: Boom, J.A. van der
Uitgave: Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1892 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204803
Onderwerp: Pedagogiek: lichamelijke opvoeding
Trefwoord: Gymnastiektoestellen, Oefeningen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het turnlokaal en de toestellen.
Wil het gymnastiek-onderwijs aan zijn doel beantwoorden, dan
zijn voor dit onderwijs afzonderlijke lokalen noodig. Het gewone
schoollokaal is voor dit doel totaal onvoldoende, zoowel met het
oog op de beschikbare ruimte, als om redenen van hygienischen
aard.
Reeds de oude Grieken hadden hunne bijzondere turninrichtin-
gen, de palaestren en gymnasiën, met hoven, zuilengalerijen,
lokalen voor balspelen, voor baden enz. Verder banen voor hard-
loopen (Stadion) en voor paardenrennen (hyppodromos.)
Ook in de inrichtingen der Philantropijnen werden afzonderlijke
plaatsen in de open lucht voor de gymnastische oefeningen in-
gericht.
Volgens het Jahnsche systeem, groote turnplaatsen in de open
lucht, werden hier en daar centraal-turninrichtingen gebouwd,
waar de leerlingen van de verschillende scholen in den omtrek,
zich op gezette tijden kwamen oefenen.
Het tegenwoordige schoolturnen, naar de methode van Spiess,
tischt daarentegen het turn-lokaal in de onmiddellijke nabijheid
van de school, opdat het gebruik dezer lokalen , door de afzon-
derlijke klassen op ongehinderde wijze en met zoo min mogelijk
tijdverlies kan plaats hebben en dus tevens als recreatie tusschen
de andere lesuren kan dienen.
Het is evenwel wcnschelijk, aan het gymnastiek-lokaal ook eene
turnplaats in dc open lucht te verbinden. Het groote nut van