Boekgegevens
Titel: De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Auteur: Boom, J.A. van der
Uitgave: Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1892 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204803
Onderwerp: Pedagogiek: lichamelijke opvoeding
Trefwoord: Gymnastiektoestellen, Oefeningen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
Een jongen, ja zelfs (!) een meisje wil wel eena gaarne de
aanwezige krachten beproeven.
Bij vrije en orde-oefeningen, zelfs ook bij vele gymna&tisch^'
spelen, komt de individualiteit van den leerling te weinig te voor-
schijn. Het geheel, de massa te oefenen is het doel, terwijl de
enkele, het individu, meer op den achtergrond en niet genoeg
tot zijn recht komt.
Dit zijn dan ook de voornaamste redenen, waarom de leerlin-
gen meer gevoelen voor oefeningen aan toestellen, dan voor de
meer gekunstelde, voor de kinderen meer afgetrokkene en in hun
oog doellooze vrije en orde-oefeningen.
Bovendien zijn deze laatste lijnrecht in strijd met de zucht
naar vrijheid en vroolijkheid welke gezonden kinderen steeds in
meerdere of mindere mate eigen is.
Niemand zoeke in deze woorden de neiging om de groote
waarde der vrije en orde-oefeningen in eenig opzicht te verklei-
nen. Meer dan eens is door mij bewezen, dat ik ze met voor-
liefde bij mijn onderwijs behandel, doch het eene behoeft daarom
nog niet om het andere te worden teruggesteld of nagelaten.
Men moet zich weten te' beperken tot het
noodzakelijkste! Deze regel toegepast zoowel voor de
vrije en oi de-oefeningen, als voor de toesteloefeningen zal de
beste regel zijn om overspanning bij de leerlingen te voorkomen.