Boekgegevens
Titel: De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Auteur: Boom, J.A. van der
Uitgave: Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1892 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204803
Onderwerp: Pedagogiek: lichamelijke opvoeding
Trefwoord: Gymnastiektoestellen, Oefeningen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
laat werken. Een paar stelselmatige oefeningen aan den rekstok of
de ringen zal het kind van zekeren leeftijd en krachten niet kunnen
deren."...
(Dr. Coronet J
,,.....Ik vergat nog aan te merken, dat ik er niet
tegen ben, dat kinderen boven 8 ä 9 jaar, onder behoorlijk
toezicht gebruik maken van enkele met zorg gekozen vaste toe-
stellen. Losse toestellen (ballen, touwen enz.) kunnen bij velen
nuttige aanwending vinden.".......
(Dr. Luhach.)
De heer N. J. Cuperus, Gemeenteraadsheer te Antwerpen,
voorzitter van den Belgischen turnbond, brak meermalen ten
A^oordeele der toesteloefeningen een lans. Zoo vinden we in,, Volks-
heil," jaargang 1S89, no. 21, bladz. 146, de volgende merk-
■waardige verklaring uitgesproken bij een openbaar Congres den
7en April 1889 te Brussel gehouden:
„De tui nzaal (met hare toestellen) moet eenc wereld in het klein
-wezen waar het kind, onder eenen bepaalden vorm, de moeielijk-
heden, hindernissen en gevaren van het dagelijksch leven ontmoet,
ten einde ze te leeren overwinnen en vermijden.
En het is slechts in de turnzaal — en in de turnzaal alleen —
dat men aldus het lichaam kan stalen en het karakter vormen."
De heer F. G. Croesen schreef in „Volksheil" no. 38,jaarg.
1SS9, bladz. 310:
„Wat er in ons omging, toen wij te Gent l.l., en nu weder
te Schagen, die wakkere turnerschaar voor ons zagen ? Dat
het mannen waren, wier lichaam was ontwikkeld onder de leuze:
Het kind moet naar den geest en naar het lichaam volledig wor-
den opgevoed. Die nannen >.tjn geen turners geworden langs een
met watten en zwanendons geplaveiden weg, waarop niet geleerd
wordt dat er gevaren bestaan en hoe ze te vermijden, maar langs