Boekgegevens
Titel: De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Auteur: Boom, J.A. van der
Uitgave: Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1892 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204803
Onderwerp: Pedagogiek: lichamelijke opvoeding
Trefwoord: Gymnastiektoestellen, Oefeningen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
noemde schrijvers eenigszins in tegenspraak met de hierboven, in
hun „practijk". uitgesproken meening. Na eene aanlialing toch uit
het meergenoemde werk van Dr. Le Roy, waarin deze het uit-
voeren van toestcloefeningen tot het 15e levensjaar wil uitgesteld
zien (Theorie enz. D. en L., bladz. 125, regel 5 e. v. v,), ver-
klaren de schrijvers onder de volgende bewoordingen hun inge-
nomenheid met de uitspraak van Dr. Le Roy:
„Zeer duidelijk wordt hier het te vroeg uitvoeren van toe-
> steloefeningen afgekeurd en alleen zij, die zich geene
rekenschap geven of kunnen (f) geven van den bouw
on de samenstelling van het menschelijk lichaam, zullen zich bij
deze verklaring niet kunnen neerleggen. Vooral oefeningen, waarbij
de geheele zwaarte van het lichaam door de spieren moet worden
gedragen of gesteund, mogen dan ook niet te vroeg in beoefening
komen".......
In de „Practijk enz." van deze schrijvers vinden we bij de
leerstof voor het derde schooljaar, op bladz. 70 — 12 het
hangen zonder en met been- en armoefeningen bij de horizon-
tale ladder aangegeven; op bladz. 75 dezelfde oefeningen
aan het rek; op bladz. 80 zelfs oefeningen in den gebogen hang
aan de k 1 i m s t o k k e n en verder aan de ringen gelijksoor-
tige oefeningen. Al deze oefeningen zijn voor leerlingen van
8 — 9 jaar.
Uit een correspondentie, voor eenigen tijd door mij gevoerd
met de heeren Dr. Coronel en Dr. Lubach, welke correspond.entie
handelde over de inrichting van speeltuinen, ben ik zoo vrij
eenige zinnen op dit onderwerp betrekking hebbende te citeeren:
„.....De gymnastiek-onderwijzer weet nog den leeftijd
en de kracht van het kind af te meten, dat hij aan zulke toestellen
(t) Ik spatieer.