Boekgegevens
Titel: De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Auteur: Boom, J.A. van der
Uitgave: Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1892 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204803
Onderwerp: Pedagogiek: lichamelijke opvoeding
Trefwoord: Gymnastiektoestellen, Oefeningen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
gegrond, dan is het eene dui-e plicht de opvoe-
ding der jeugd ook uit een lichamelijk oog-
pur. t zooveel mogelijk tot volmaking te bren-
gen ...........................
„Bovendien kan ieder in het leven in omstandigheden komen,
waarin het bezit van kracht en vlugheid het eenige middel is,
zichzelf en anderen voor gevaren te kunnen beschutten. En als
verder de lichaamsopvoeding er op bedacht is, den jongen mensch ƒ
niet alleen gezondheid en kracht aan te brengen, maar hem ook ^
het doelmatig gebruik van zijn krachten te loeren, zijne geest-^
kracht te verhoogen, hem moed en vastberadenheid, bedachtzaam-
heid en tegenwoordigheid van geest mee te deelen; als zij hem
gewent aan het arbeiden en werken in gemeenschap met anderen
en aan de ondergeschiktheid, bij dit gemeenschappelijk handelen
noodzakelijk, dan zal een zoo opgevoed mensch zich beter dan
een ander een weg banen, en, onder welke omstandigheden/ook,
zijn plaats in het leven kunnen innemen. ^
„Vóór alles zou, als de gezamenlijke manne-
lijke jeugd van een volk in dezen geest werd
opgevoed en gevormd, de w e e r b a a r h e^ d a a n-
merkelijk verhoogd worden."......^ . . . .
Op bladz. 67 van de „Practijk der gymnastiek" door J. S. G.
Disse en L. D. Labberte, lezen we: ,,lIoe noodig en nuttig de
vrije en orde-oefeningen voor de lichamelijke ontwikkeling voor
den leerling ook zijn, voor een goed geleid gymnastiek-
0 n d e rAV ijs zijn ze nog verre van voldoende (t).
Tot verhooging der lichamelijke inspanning is het n o o d z a-
kelijk (fj van toestellen gebruik te maken."
In de ,,Theorie der gymnastiek," 2e druk, komen bovenge-
(t) Ik spatieer.