Boekgegevens
Titel: De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Auteur: Boom, J.A. van der
Uitgave: Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1892 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204803
Onderwerp: Pedagogiek: lichamelijke opvoeding
Trefwoord: Gymnastiektoestellen, Oefeningen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
0
aan ons onderwijs, kunnen we dit bezwaar ontkomen, daar laatst-
genoemde oefeningen slechts zeer geringe herseninspanning vragen,
en voor de leerlingen aangenamer ontspanningsmiddel zijn, dan
de meest kunstig in elkaar gezette, gecombineerde of gevarieerde
reeks vrije oefeningen.
Tegenover de bepchouwingen van La Grange — door Dr. Le Roy
onderschreven — wensch ik de uitspraak te stellen van een op
turngebied hoog geacht en bekwaam specialiteit, Alfred Maul, di-
recteur van de kweekschool voor turnonderwijzers te Kalsruhe.
Ook de meening van eenige doctoren en specialiteiten hier te
lande, wensch ik onder de aandacht van de lezers te biengen:
/
Alfred Maul zegt in zijn ,,Anleitung für den Turnunterricht an
Knabenschulen'*:
„Men is langzamerhand tot de overtuiging gekomen, dat het
schoolleven der jeugd een vorm moest verkrijgen, waarb^'^ de
gezondheid der leerlingen zoo weinig mogelijk benadeeld wordt.
Men zorgt nu voor betere inrichting der schoollokalen, doelmatiger
schoolmeubelen en leermiddelen; men beperkt zooveel mogelijk de
duur der geestelijke inspanning en zoekt, in den laatsten tijd
vooral, naar allerlei middelen om buiten de school de ^zondheid
der leerlingen te bevorderen door het instellen van gelegenheden
tot lichamelijke vorming. Tot bereiking van dit doel werd op
vele plaatsen het Turnonderwijs in het leerplan van de school
opgenomen, werden school-uitstapjes georganiseerd, badgelegenheden
geopend en speelplaatsen in de open lucht ingesteld.
„Hoe nuttig en doelmatig deze maatregelen ook zijn, even een-
zijdig is het standpunt waarvan men daarbij in den regel uitgaat.
,,Wel is de lichamelijke gezondheid een onwaardeerbaar goed,
dat de school niet alleen haar leeilingen niet mag ontnemen, doch
in tegendeel moet zoeken te vermeerderen, al ware het slechts