Boekgegevens
Titel: De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Auteur: Boom, J.A. van der
Uitgave: Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1892 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204803
Onderwerp: Pedagogiek: lichamelijke opvoeding
Trefwoord: Gymnastiektoestellen, Oefeningen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
9

moet zijn, den leerlingen eene zekere behendigheid, vaardigheid
en daardoor zelfvertrouwen enz. eigen te maken; toch zeker niet
te verwerpen voordeden indien ze aan een gezond lichaam
verbonden worden.
Bovendien zijn vele dier veroordeelde zoogen. toestelocfeningen
niets meer dan vrije oefeningen in een anderen vorm.
Waar volgens Dr. L. R. „elke andere overweging" moet
„zwichten voor eene op physiologische gronden steunende juiste
gevolgtrekking", daar stel ik tegenover dat vele physiologen en
medici van naam, do gymnastiek in den vorm van vrije-, orde-
en eenvoudige toesteloefeningen hebben aanbevolen en dat elke
uitgevoerde beweging welke niet met volle lust, t o e w ij-
ding en energie wordt uitgevoerd, van een physiologisch
standpunt beschouwd, als van nul en g c e n e r waarde
moet worden gerekend.
W^l degelijk hebben dus de paedagogen en de bekwame vak-
mannen een woordje mee te spreken, wil men dat het onderwijs
zoo vruchtdragend mogelijk zij.
Bedenkt men nu, dat, behalve het zooeven aangevoerde, het
doel der^choolgymnastiek in *t algemeen is, door alzijdige oefe-
I.
ningen, tfc levensverrichtingen te bevorderen en daardoor te
trachten de gezondheidstoestand te verhoogen of te verbeteren,
dan kan het niet ai^ders, of we zullen daartoe in de allereerste
plaats die oefeningen dienen te kiezen welke weinig herseninspan-
ning vorderen. Hebben we nu voor ons doel slechts gebruik te
maken van de gymnastiek zonder toestellen, dan zullen we, om
de zoo n O 0 d z a k e l ij k e aantrekkelijkheid van ons onderwijs
gaande te houden, tot een eindeloos varieeren en combinceren
moeten overgaan en........missen dan weer ons doel: her geven
van hersenontspanning.
Slechts door eene verbinding van eenvoudige toestelocfeningen