Boekgegevens
Titel: De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Auteur: Boom, J.A. van der
Uitgave: Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1892 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2024
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204803
Onderwerp: Pedagogiek: lichamelijke opvoeding
Trefwoord: Gymnastiektoestellen, Oefeningen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De toesteloefeningen voor de lagere school: theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in toesteloefeningen aan jongens en meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
keuren — hoewel tegeiiwoordig in de practijk vrij algemeen
(sic) gehuldigd — vindt echter nog bij verscheidene gymnas-
tiek-onderwijzers bestrijding. Deze komt voor een gedeelte
voort uit vrees voor eentonigheid en verveling bij het onder-
tvijs — voorzeker eene niet gering te achten bedenking.
Vooreerst evemvel is het de vraag, oi het onderwijs zonder
toestellen inderdaad eentonig en vervelend hehoejt te zijn,
en ten andere — last not least — moet voor eene op
physiologische gronden steunende juiste gevolgtrekking elke
andere overweging zwichten. In deze aangelegenheid moet
aan de Physiologen en de medici het laatste woord blijve;i."
Ziedaar dus eens met ronde woorden gezegd:
Al uwe paedagogische, physiologische en practische kennis en
de ondervinding en resultaten uwer voorgangers beteekenen
niets. Alleen medici en physiologen hebben recht te oordeelen
en een onderwijs-methode te regelen of voor 't minst te criti-
seeren. j
Wij zouden hier nu niet bepaald tegen willen ageeren, indien
ons niet ten allen tijde was gebleken, dat verreweg de meeste
doctoren niet de minste studie hebben gemaakt van de gym-
nastische oefeningsleer. Dr. Le Roy gaat — en dit is met het
oog op het voorgaande begrijpelijk — bij voortduring van de
veronderstelling uit, dat de toestelocfeningen voor de lagere
school hoofdzakelijk* gebaseerd zijn op vrij groote krachts(spier)-
inspanning en dus met het doel, de jeugdige krachten vrij
sterk ^(B^ontwikkelen, worden gekozen en aanbevolen. Zijn Wel-
edel Zeergel. vergeet echter dat er groote groepen toesteloefenin-
.gen zijn aan te wijzen, welke veel minder lichamelijke inspanning
vereischen, dan vele vrije halter- en staafoefeningen; hij ziet
f tevens over het hoofd, dat het hoofddoel der toesteloefeningen