Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
(en : de eerste wordt in het ouderlijk huis gege-
ven ; de tweede op de scholen ; de derde in
de zamenleving; en alle drie verschillen niet al-
leen door de middelen, maar ook door het doel ,
vooral de laatste. De ouden verrigtten zulke groote
daden , welke onze beperkte geest niet begrijpen
kan , alleen omdat de pligten, die zij te vervullen
hadden , en de voorschriften , die hun dezelve leer-
den , gedurende hun ganscbe leven onveranderd ble-
ven. Een Griek of een Romein zag, boorde
en verrigtte dezelfde zaken bij het begin als aan
het einde zijner loopbaan. Nu is een mensch met
zijn vijftiende jaar een Romein, en met zijn vijf-
tigste een Sjbariet. Vóór dien tijd houdt men zich
alleen met zijn leven bezig, en hij eindigt bijna
even als hij begonnen is.
De eerste opvoeding, die voor een kind niets ver-
moeijends heeft, moet in het ouderlijk huis worden
volbragt ; eerst wanneer hij acht of negen jaren
heeft bereikt, wordt hij aan de zorgen van eenen
meester toevertrouwd; tot dien tijd moeten zijn
vader en zijne moeder hem daartoe dienen, hem , zon-
der strengheid als ook zonder affectatie, berispen
en teregt wijzen, telken male wanneer hij geneigd
schijnt om kwade gewoonten aan te nemen. Hier-
voor kan men ligt zorg dragen, indien men vroeg
daarmede begint , want dan is er nog niets te
verbeteren ; het bepaalt zich dan tot voorkomen.
Maar indien men , zoo als dit meestal gebeurt,
tot dien tijd een kind bijna geheel vrij heeft ge-
laten om naar zijnen wil te handelen, dan zal
men gemakkelijk begrijpen , dat deze zorgen mocijc-