Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
Maar, zal welligt eenig lezer zeggen, wat noemt
gij dan waarheid? Weet gij waarin die bestaat? Aan
welke teekenen kunt gij dezelve kennen ? Zijt gij
zeker, dat hetgeen gij eene waarheid gelooft tc zijn,
niet veeleer eene dwaling is?
Deze tegenwerping is zeer gegrond, en zie hier
in weinige woorden mijn antwoord:
Ik noem waarheid ^ hetgeen in den tegenwoordigen
staat onzer ontdekkingen zoodanig schijnt te wezen;
maar wanneer men dezelve aan de jeugd mededeelt,
is het nuttig haar te leeren niet te veel te bouwen
op die nieuw verkregene rijkdommen, qitas docti fin-
gunt magis quam nórunt, zegt seneca , en haar tot
de overdenking te brengen, dat, na verloop van
eenige eeuwen, niets van die wetenschap, waarop
zij thans zoo trotsch zijn, zal overblijven. De mensch
sleept, wanneer hij verdwijnt, alles met zich wat
uit hem is; God alleen en Zijne werken zijn onver-
anderlijk.
Men kan uit al het voorgaande het natuurlijk
gevolg trekken, dat men de opvoeding der kinde-
ren zeer vroeg moet beginnen (1). Eenige jaren te
wachten, eer men zich daarmede bezig houdt, zou
zijn gelijk een landbouwer, die, een stuk lands ont-
vangen hebbende, hetwelk ter bebouwing gereed is,
vier of vijf jaren laat verloopen, en eindelijk er
(1) In zijne uitrauntende TCrhandeling over de opToeding
Tfin meisjes zegt FESEton , dat men zich daarmede niet vroeg
genoeg kan bezig houden. CUsi presque au moment de la
naissance que l'éducation devrait commencer ou se préparer,
düclos.