Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
le bragt, waartoe de natuur hen had bestemd, en
beide hebben gelijkelijk medegewerkt, om van
PASCAL een' wiskunstenaar, van coRnECGio een'
schilder, van boeruave een' geneesheer, van new-
ton een' natuurkundige, enz. te maken. Zoo ver-
krijgt de diamant eerst onder de handen van den
slijper al den glans , waarvoor hij vatbaar is.
Het algemeen der menschen schijnt meer aan de
opvoeding verschuldigd te zijn. Van de maatschappij
afgezonderd en van de lessen en de hulp hunner
medemenschen beroofd, zouden de menschen zich
weinig boven de dieren verheffen, en de rede al-
leen zou voor hen slechts eene flaauwe hulp zijn.
Hunne gewaarwordingen zouden zich tot hunne be-
hoeften , hun vernuft zich tot het zoeken der mid-
delen om dezelve te bevredigen, bepalen: zoodanig
is het leven van den bever en van den Eskimo (1).
Tot op het vijfde of zesde jaar, somtijds zelfs
langer, is het enkel voor het geslacht, dat wij het
kind trachten te behouden; dat is, dat zijn leven
het eenig voorwerp onzer aandacht is.
Ik heb vroeger reeds aangetoond, welke daar-
van dikwerf de uitslag is, en hoever deze, ten
gevolge van onze onwetendheid, van onze verkeer-
de teederheid en van onze vooroordeelen, zich van
het voorgestelde doel verwijdert. Sedert eene halve
(1) L'esprit d'un homme, privé du commerce des autres,
est si peu exercé, est si peu cultivé, qu'il ne pense qu' au-
tant qu'il y est indispensablement forci par les objets exté-
rieurs : le plus grand fonds des idées des hommes est dans leur
commerce réciproque.
BUrFOR.