Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(30


Dc ziel deugdzaam, het ligchaam sterk te ma-
ken en het versland te verlichten, ziedaar het gan-
sche doel der opvoeding. Deze drie oogmerken zijn
volstrekt noodzakelijk, en men kan er geen van af-
scheiden. De opvoeding van een kind begint dus
met deszelfs geboorte; maar het is niet genoeg, dat zij
zich uitstrekke over de zorgen , die, in verband met
de natuur, cr toe bijbrengen om hem een sterk
gestel te geven; zij moet ook , naar male dat hij in
jaren toeneemt, zijne zedelijke opvoeding en zijn
onderrigt bevatten. Qüintilianus wilde zelfs dat de
minne van een kind zuiver sprak : dc moeder
der GUACcnrssEN, die hare zonen lot allerlei eer
en roem opleidde , nam van hunne geboorte af aan
de grootste voorzorgen in acht, opdat zij niets dan
het zuiverst cn sierlijkst Latijn hoorden spreken.
Dit alles is, ongetwijfeld,, somtijds onuitvoerbaar,
en het is buitendien ook niet in onzen tijd, dat men
cornelia's moet zoeken. Men kan echter van deze
voorbeelden en van eene menigte anderen, die ik
zou kunnen opnoemen, afleiden, dat men dit gedeel-
te der opvoeding, welke strcliken moet om zich