Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
ling bescbouwe in het gezin, waarin hij is opgeno-
men. Er zijn in het gedrag van een' onderwijzer,
zelfs van een' zoodanigen , die met de vereischte hoe-
danigheden is begaafd, handelingen , die alleen een
gevolg zijn van zijne betrekking; cr zijn er echter
veel meer, welke ontstaan uit de genegenheid, die
hij voor zijnen leerling en deszclfs familie voedt;
genegenheid, die overigens wederkeerig zijnde, alleen
het gevolg kan zijn van de pogingen, welke
aangewend zijn geworden om zijne stelling te verlig-
len. Bij de meeste ouders ontgaat dit verschil van
zorg aan hunne opmerkzaamheid; maar hoe groot is
dit verschil in de gevolgen! De onderwijzer, die al-
leen doet wat bij doen moet, doet zeer weinig.
De opvoeding zal dan eerst goed zijn, wanneer
hij alles heeft gedaan wat mogelijk is; en deze
uitkomst verkrijgt men alleen van eenen vriend, maar
bijna nooit van eenen vreemdeling. Ik heb aange-
toond, welke de beste weg is, om daartoe te geraken.
De keus van eenen goeden onderwijzer is niet de
eerste pligt van eenen vader; er zijn er anderen,
die deze voorafgaan, en met derzelver beschou-
wing zal ik mij nu bezig houden.