Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
C4
Je SUIS (juun noble esprit peul, smis lionle el sans crime,
Tirer de son travail un iribiU légilime.
boileau.
Maar hij moet het niet verkoopen, en het kan
niet gekocht worden; niets moet de vrucht zijner
zorgen en van zijnen tijd gelijk stellen aan het
loon van eenen handwerksman. Men moet zeer om-
zigtig zijn in de keus van een' onderwijzer, zijne
bekwaamheden, zijne zeden, zijn karakter goed ken-
nen; maar is hij eenmaal gekozen, dan wordt hij
een vriend des huizes; dan is hij voor de kinderen
een tweede vader, voor de bedienden een tweede
heer. Het aanzien, waarmede men de eervolle be-
diening, die hij bekleedt, omgeeft, het vertrouwen,
de achting, de zorg, die men betoont om hem zijne
ketenen ligter te doen vinden, zijn, om zijne genegenheid
te winnen, betere en zekerder middelen dan welda-
den , die hem zouden kunnen vernederen: er zijn
diensten, die zich met geen geld laten betalen. Ik
weet wel, dat er onderwijzers zijn, die het tweede
middel veel hooger schatten, en zich door achting
en genegenheid zeer slecht beloond zouden achten.
Hierop heb ik niets te zeggen, maar ik weet wel,
dat ik liever mijne kinderen zelf zou opvoeden, dan
hen aan een' dezer lieden toe te vertrouwen.
De opvoeding, dc wijze van zijn en denken van
den onderwijzer, moeten het rigtsnoer zijn, waarnaar
men zich jegens hem gedraagt, en van de schikkin-
gen , die men met hem maakt: maar op welk eene
wijze het ook zij, moet men trachten, dat hij zich aan
zijne bediening hechte, en zich niet als een vreemde-