Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Cl
beid verschuldigd hen, met elkander overeenbren-
gen.
Weinige beroepen zijn schooner en edeler, dan die
om een' mensch te vormen, zijn gids en voorbeeld
tc zijn , en hem als het ware ten tweeden male het
leven te geven. Maar er is er ook geen, dat moei-
jelijker en bezwaarlijker te vervullen is. Van het
oogenbiik af, waarop een onderwijzer zich met eene
opvoeding heeft belast, houdt hij op zich toe te be-
hooren, is hij slaaf. Deze eerste afhankelijkheid,
welke die zijner pligten is, is nog niets. Het aan-
gename der studie, de hoop op den goeden uitslag,
en de innerlijke voldoening, welke de vrucht is van
het goed gebruik des tijds, kunnen hem dezelve dra-
gelijk maken; hij heeft dezelve bovendien moeten
voorzien; zijne gevangenschap is gewillig; maar het
is zeldzaam , dat hij niet tegelijk onderworpen zij aan
de luimen van zijnen leerling en aan de begeerten
van deszelfs ouders. Wil hij weerstaan en het ge-
zag , hetwelk hem is toevertrouwd geworden, doen gel-
den, dan maakt hij zich bij den eenen en de anderen
gehaat, en van dat oogenbiik af moet hij het verdrag
breken , dat hem aan hen verbond, want van dien
tijd af is er voor hem niets meer te verrigten. Maar
indien hij, gedwongen door eene wreede noodzake-
lijkheid, blind is voor zijne verpligtingen; indien
hij, verre van de taal der rede en der waarheid te
doen hooren, alleen die der laagheid en der vrees
bezigt; indien hij, in plaats van den ouderen de on-
vermijdelijke gevolgen van hun verkeerd stelsel to
doen inzien, hunne neigingen, hunne vooroordeelen
en hunne grillen vleit; indien hij, eindelijk, om