Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
in
de eerste gronden af: even als een gebouw slechts
dan hecht en sterk is , wanneer de fundamenten goed
gelegd zijn. Hesiodus, en na hem plato , zeiden, dat
een werk half verncjt is, wanneer het goed is begonnen:
en om het goed te beginnen is er geen ander
middel, dan het verstand bij een kind tc ontwikkelen
en deszelfs oordeel te vormen. Het zal hem vroe-
ger of later aan geene kundigheden ontbreken, in-
dien men hem de middelen heeft gegeven om de-
zelve te verkrijgen.
De groote kunst van den onderwijzer is zich door
dc jeugd te doen begrijpen: hier is de geleerdheid
van weinig nut, en menige schoolmeester , die on-
der de kinderen is grijs geworden, weet hiervan
meer, dan alle geleerden te zamen.
Zoodanig moest de onderwijzer zijn, dien ik bij
kinderen zou plaatsen. Indien hij bij de hoedanig-
heden, die ik verlang, groote bekwaamheden vcr-
eenigde, zou dit ongetwijfeld beter zijn: maar in-
dien ik moest kiezen tusschcn geleerdheid zonder
eenig der andere voorregten, cn deze laatstcn met
eenen middelmatigen graad van bekwaamheid, ik zou
in mijne keuze niet aarzelen. Eenige dezer voorreg-
ten kunnen, wel is waar, dc vrucht zijn van goede
studiën, maar zij zijn daarvan geen noodwendig ge-
volg. De kunst om de jeugd op te voeden wordt
in geene boeken geleerd.
Wat zijn eigenlijk die bekwaamheden, waarmede
vele meesters dikwijls zoo zeer pronken? Eene
aanwinst van den vorigen dag; de vrucht van eene
herinnering van vier en twintig uren. Zij zijn niet
vrij van het vernis der kwakzalverij, waarmede alle