Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
men hem alles zegge, leert en weet nooit goed.
Zijn geheugen kan met woorden worden overladen; maar
indien die woorden daar blijven, indien ze niet
tot zijn verstand doordringen, en dat niet bereid
vinden dezelve op te nemen, dan trekt hij daarvan
geen nut, want zij hebben voor hem geene betee-
kenis. Simt verba . ... , ■prcetereaqiie niliil.
Een goed onderwijzer moet deze klip weten tc
vermijden, en slechts langzaam met die opvoeding,
welke hij onderneemt, voortgaan. Hij moet niet
bouwen, noch op het geheugen van zijnen leerling,
noch op eenige eerste goede uitkomsten, die het ge-
volg zijn van de zwakte zijner zintuigen. Een kind,
dat bij eenen goeden aanleg eenen goeden wil paart, vat
soms met groote vaardigheid de gronden, die men
hetzelve wil inprenten, en weet dezelve goed toe tc
passen; maar gaat men te schielijk voort, dan ver-
dwijnen zijne kundigheden spoediger dan hij dezel-
ve heeft verkregen; en binnen weinigen tijd heeft
hij alles vergeten. Men moet bij eene opvoeding nooit
uit het oog verliezen, dat men datgene alleen goed
leert, wat men moeijelijk geleerd, heeft, en dat de
moeite, welke men heeft om eene les te onthouden,
meer dan alles bijbrengt om dezelve in het geheugen
te prenten. Men bewaart met meer zorg iets, dat
met moeite verkregen is.
Het is dus hoogst noodzakelijk, dat men een kind
lang bij hetzelfde onderwerp bepale, en het zooda-
nig leide, dat de beginselen van het onderrigt
zich met hem vereenigen en, om zoo te zeggen,
zoo diep in zijn geheugen gegrift wonlcn, dat zij niet
meer kunnen worden uitgewischt. Alles hangt van