Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
<lil alleen gescLieden op een opvoedings-gcsliclil, bg
zijne ouders, of met twee of drie anderen buiten
hel ouderlijk huis, onder bestuur van eenen Gouver-
neur, en uitsluitend onder diens gezag. Deze laat-
ste wijze, soms met goed gevolg gebezigd, komt
mij voor boven de anderen verkieslijk te zijn: maar
aangezien het niet altijd gemakkelijk is dezelve aan
te nemen, on dat overigens alles w at volgen zal,
met betrekking tot de keuze van eenen Gouverneur,
tot de wijze om de kinderen op te voeden, hierop
toepasselijk is, zal ik mij alleenlijk bezig houden
met het plan eener huisselijke opvoeding. De ge-
breken en de gevaren, welke zij oplevert, kunnen
ten minste grootendeels verbeterd worden, terwijl
de hervorming van de meesten , die bij de openba-
re opvoeding bestaan, mij voorkomt onmogelijk te
zijn. De reeds daarvoor opgegevene redenen zul-
len later breedvoeriger ontwikkeld worden.
Een kind moet gedurende de eerste jaren zijns
levens bij zijne ouders blijven. In vele opzigten kan
niemand hunne plaats vervangen. Maar zoodra hij
zeven of acht jaren heeft bereikt, dan vereischen de
uitgebreidere zorgen van zijn onderrigt, hetwelk, zoo
als ik weldra zal aantoonen, met zijn leven begint, dat
hij aan eenen onderwijzer worde toevertrouwd. Men
zal zien , dat die keuze even moeijelijk als gewigtig
is; men kan daarbij niet zorgvuldig genoeg te werk
gaan; hiervan hangt alles af.
Men heeft gezegd dat een wijs, oordeelkundig,
verlicht vader, die zijn kind niet bedierf, de beste
onderwijzer zou zijn. Ik geloof het gaarne; maar
waar zal men zulk eenen vader vinden? In stede van