Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
het onderwijs, dat de jetujd tot alles bekwaam maakt^
vereetiigt met de kennis van de pligtai jegens God, het
Vaderland, den Vorst, de bloedverwanten enile mcdcmenschen.
Deze overtuiging is zeldzamer dan men denkt, zelfs
in de hoogere klasse der maatschappij ; en men
vermeent alles te hebben gedaan , wanneer men ge-
durende zeven of acht jaren, boeken in de handen
zijner kinderen heeft gegeven; want de meeste ou-
ders denken , dat, om het doel der opvoeding tc
bereiken, het genoeg is dat men iets leere, zon-
der zich te bekommeren over hetgeen geleerd moet
worden. Velen onder hen hechten er nog minder
gewigt aan, en mits men algemeen wete, dat
zij tien of twaalf duizend gulden aan de opvoeding
van hun kind hebben besteed, en mits deze dansen ,
paardrijden en zich in een gezelschap goed kunne
voordoen , dan verlangen zij niets meer.
Deze laatsten zullen het beste doen , door deze
GEDACHTEM tcr zijde te leggen ; hun zouden zij niet die-
nen. Wat de overigen betreft, deze spoor ik aan
dit werk verder te lezen, daar deze lektuur voor
hen welligl eenig nut zal hebben. Na hun dc ge-
breken te hebben voorgesteld, die zich in de opvoe-
ding, welke algemeen gegeven wordt, bevinden,
verwachten zij ongetwijfeld, dat ik hun de middelen
aantoone om dezelve te vermijden, en dit zal ik
nu trachten te doen. Ik zal over verscheidene punten
zeker niets zeggen, of het is reeds meermalen ge-
zegd geworden ; maar wat is daaraan gelegen, indien het
noodig is dat het herhaald worde? wanneer het nut-
tig kan zijn, is het altijd nieuw. —
Op welk eene wijze men eon kind ook opvoede, kan
4'