Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
Wat ik hier aanwijs is niet gemakkelijk, cn ik
weet dat het gemakkelijker is het goede te wil-
len , dan het uit te voeren, het te zien, dan in
beoefening te brengen. Het is ganakkelijk, zegt swift ,
te zaaijen en te planten; maar zekere gewassen te bewa-
ren , dezelve welig te doen groeijen, dezelve tegen de strengheid
van den winter, tegen de hitte en de stormen van den zomer,
tegen de aanvallen der insekten te behoeden, dezelve
eindelijk overvloedig vrnchten te doen dragen: dit is het
gevolg van de zorgen en de moeiten van een' bekwamen
tuinman. Om eene goede opvoeding te voltooijen
is het niet genoeg, dat men met kundigheden,
oordeel en schrander vernuft begiftigd zij ; de zamen-
hang in de daden moet de volgorde der meeningen
vergezellen ; en het is niet genoeg dat men beginne ,
men moet ook volhouden. Maar volharding is niet de
deugd der menschen; zij jagen geene ver verwijderde
uitkomsten na; cn de roem, wanneer die zich in
het verschiet vertoont, heeft voor hen alle bekoor-
lijkheid verloren; deszelfs verzwakte stralen verblin-
den hen niet meer. Daarom is het zeker, dat, in
weerwil van de menigte werken over dit onderwerp
geschreven (1), eene goede opvoeding zoo zeldzaam is.
Men leest ze, men begint datgene te doen, wat
daarin wordt aangeprezen; maar langzamerhand be-
gint men te verflaauwen , en, na een of twee ja-
ren , bevindt men zich somtijds verder van het doel
verwijderd, dan toen men de baan intrad.
(1) En aan het hoofd van al die werken kan men leregt
plaatsen het Traité des Études Tan ROliiK. Dit alleen kan al
de anderen Terrangen.
4