Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
Huisvaders, herinnert u wel, dat uw kind
datgene zal zijn, wat gij het hebt doen worden.
Zijne gezondheid, zijne zedelijke opvoeding, zijn on-
derrigt, dit alles is uw werk. Belast datgene te
voleindigen , wat de natuur slechts ontworpen had, be-
ginnen uwe pligten zoodra zij het in uwe handen
overgeeft; het is een aanvertrouwd goed, waarvan
gij eenmaal rekenschap zult moeten geven. Bestudeert
derhalve zijnen aanleg en zijne neigingen; maakt u
dien leeftijd ten nutte , waarin hij nog niets weet te
verbergen. Deze onbebouwde grond bevat de kiem
van het goede in zich; aan u is het dcnzelven vrucht-
baar te maken, en daaraan die kracht te geven, die,
goed bestuurd, alleen al wat groot en schoon is,
kan voortbrengen. Indien eenig onkruid op dezen
grond opschiet, verliest dan geen oogenblik, ver-
zuimt geene middelen om hetzelve uit te roeijen. Gij
zult niet alleen voor uw kind gewerkt hebben, maar
ook voor u, en gij zult nog van hen de vruchten
uwer zorgen genieten (1). Wanneer hij, in zich
zeiven gekeerd, geleerd zal hebben het nieuwe le-
ven , dat gij hem gegeven hebt, te waarderen; wan-
neer hij, eenen blik werpende op zoo vele jonge lie-
den van zijnen ouderdom, zien zal wat zij zijn en
wat hij is; dan zal het gevoel uwer weldaden zijnen
eerbied en zijne liefde zoo mogelijk nog vermeerde-
ren. En hoe veel aanspraak zult gij dan niet op zij-
(1) De gewijde boeken der Perzen zeiden: Indien gij hei-
lig wilt zijn, onderl igt dan uwe kinderen; want alle goede
daden, welke zij zullen verrigten, zullen aan u worden toege-
schreven.