Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
Hel is bevorderlijk voor de gezondheid en zelfs voor
den arbeid, welke 's morgens beter en gemakke-
lijker verrigt wordt, dan in den overigen loop van
den dag ; het verlengt het leven, dat voor den
menseh, die deszelfs waarde kent en hetzelve weet
te gebruiken, zoo kort is; het schijnt dat zijne
denkbeelden en zijne daden 's morgens in de kalmte
en zuiverheid van de lucht deelen , en in geener-
lei opzigten kunnen de eerste uren van den dag
vergoed worden door die van den avond.
Ik gevoel, dat het voor een kind moeijelijk is,
om tusschen vijf en zes uren op te staan, vooral
des winters, indien hij om elf uren of te midder-
nacht naar bed is gegaan; maar het leven der
wereld moet hem vreemd zijn, en op alle moge-
lijke wijzen kan het slechts dienstig voor hem zijn,
hetzelve zoo laat mogelijk te leeren kennen. Dat
men hem derhalve op die uren, welke in de opvoe-
dings-gestichten zijn aangenomen, ter rust legge, zij-
ne gezondheid en zijn onderwijs zullen daarbij een
gelijk voordeel genieten.
Een der gevaarlijkste gevolgen van de zwakheid
der moeders is , dat zij aan een kind niets kunnen
weigeren , wat zijnen snoeplust streelt; zijne lusten
en zijnen tegenzin raadplegen; hem dikwijls de
keus zijner spijzen overlaten, en deze zoo nood-
lottige inschikkelijkheid doen strekken tot eene
belooning van zijne vlijt en van zijn goed gedrag.
Hieruit volgt dat deze, wiens maag overladen is
met gebak , geleijen, suikergoed en somtijds ook
met wijn, likeuren en koilij, zijn gestel en zijne
gezondheid ondermijnt ; dat hij den lust en de ge-