Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
doen beminnen, en vooral' (iets, waaraan zij min-
stens evenveel waarde hechten) om met deze ge-
hechtheid voor vreemden te pronken , juist diegene
zijn , die hun het schadelijkst zullen wezen. Zij zien
niet in dat, door aan hunnen wil toe te geven,
zelfs wanneer die schijnbaar onverschillig is, zij
hun verdriet en onaangenaamheden bereiden, en zij
zich zeiven bloot stellen , dat zij hun in het ver-
volg hunne laakbare toegeeflijkheid zullen ver-
wijten. Ik erken, wel is waar, dat dit laatste
gevaar niet zeer te duchten is, en dat een kind,
op deze wijze opgevoed, evenzeer verwijderd zal
zijn eenmaal het kwaad , dat zijne ouders hem
hebben gedaan , tc erkennen, als hun hetzelve tc
verwijten. Lodewijk XIV. is, in dit opzigt, even
als in vele andere , eene al te zeldzame uitzon-
dering (1).
Op de scholen zijn de leerlingen ten allen tijde
om half zes op, en somtijds nog vroeger. Zij
hebben reeds twee of drie uren gewerkt, tegen dat
het kind, hetwelk in het ouderlijk huis wordt op-
gevoed , zijae werkzaamheden zal beginnen. De
tijd - besparing, die reeds zulk een groot voordeel is
op dien tijd des levens, wanneer hij het kostbaarst
is, is niet het eenige dat uit dit gebruik voortvloeit.
(1) jieu heeft dikwijls gezegd, dat iobewijk xiv. slecht was
opgevoed geworden. Dit gezegde, te ver gedreven , is onwaar.
Deze Koning had, 'wel is waar, gebrek aan onderwijs, maar
gevormd door rtnEnxE en lijne moeder, geleerd door de Fronde
en mazarin , leerde hij de menschen kennen en regeren.
Hij had veel oordeel en gezond verstand; en deze zijn de eerste
vruchten der opvoeding.
3