Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
te genezen. Gene beheerscht maar al te dikwijls
eenen gouverneur , die, uit eigenbelang, gedwongen
is zijne verpligtingen te miskennen; deze ge-
hoorzaamt aan onafhankelijke meesters , bij wie
werkzaamheid en goed gedrag, over het algemeen,
betere aanbevelingen zijn dan geboorte en rijkdom.
De eerste , eindelijk , van kindsbeen af gewoon aan
die bedriegelijke beleefdheid, in de zamenleving in
gebruik , verkondigt in zijne jongelingschap reeds de
ondeugden en de valschheid van den rijperen ouder-
dom ; deze, onder een lomp en somtijds blood ui-
terlijk , is openhartig, opregt, edelmoedig, beleefd
en nederig, en de deugden, die hij bezit, helpen
hem diegene te verkrijgen, die hem nog vreemd zijn.
Zie in het vervolg deze beide menschen in de za-
menleving; bestudeer hunne inborst, hunne gesprek-
ken, hun gedrag; het zal u niet moeijelijk vallen
te onderscheiden, wie van beiden in het ouderlijk
huis is opgevoed.
De ligchamelijke opvoeding van dezen laatsten
heeft geene minder zekere en minder droevige ge-
volgen ; en dit is een tweede gebrek, waarbij ik
een oogenbiik zal stilstaan.
Ik heb gezegd, dat vooroordeelen, die in de
jeugd aangenomen zijn, in onze oogen den schijn
aannemen van waarheden, en ons datgene, wat
slecht en gevaarlijk is, als onverschillig of zelfs
goed doen voorkomen; en niets bewijst dit, mijns
erachtens, beter dan de wijze , waarop meest al de
kinderen worden opgevoed. Het is eene inderdaad
opmerkelijke zaak, dat al de middelen , welke de
ouders bezigen om zich door hunne kinderen te