Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
medelijden lot ongelukken, die hij zou kunnen ver-
zachten , of hetzelve doen kloppen bij het gezigt van
alles wat menschlievend, regtvaardig en edel is; zij
zijn het, die zijne lusten en neigingen bepalen, zij-
ne daden besturen, en welker invloed, met het
werk der natuur vereenigd, voltooit wat deze slechts
ruw bewerkt had; in één woord zij zijn het, die
in zijn hart de liefde lot het vaderland en tot de
plaats, die hem zag geboren worden, onderhouden,
en die aan de Hebreërs, onder eenen vreemden he-
mel verplaatst, dat roerend lied ingaven, hetwelk in
den 137®'™ Psalm bewaard is, en met deze woorden
begint:
Wij zalen neer, wij weenden langs de zoomen
Van Babijlons wijd uitgebreide slroomen; enz.
De grootste der wetgevers van de oudheid had deze
kracht der eerste indrukken zoo goed begrepen, dat
men zorg droeg bij de wieg der Spartanen eene
lans te plaatsen, opdat hunne oogen zich vroeg
aan het gezigt van dit wapen moglen gewennen, en
zij vroegtijdig mogten leercn hun vaderland te ver-
dedigen, en, waar het noodig was, voor hetzel-
ve te sterven. Deze les werd nooit vergeten, en
bij Tliermopijlac bragten zij dezelve in beoefening.
De Romeinen deelden in hetzelfde gevoelen, en
plaatsten in hunne voorhuizen de beelden van die-
genen hunner voorvaderen , die groote daden hadden
verrigt, opdat het gezigt van die helden der jeugd
zou leercn hen na te volgen.
Bij de Moxikanen gaf de priester aan de kinde-