Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
gevaarlijken invloed, die liem omgeeft, zou willen be-
schermen , ontelbare hindernissen dagelijks zijne po-
gingen en zijnen goeden wil zouden komen bestrijden.
]k verzoek mijne lezers zich wel te doordringen
van de belangrijkheid van hetgeen hier volgen zal.
Bij de grondslagen staande van een groot gebouw,
hetwelk wij zamcn doorloopen zullen, kunnen wij
aan derzelvcr onderzoek niet te veel tijd en op-
merkzaamheid verleenen. —
De mensch is slechts datgene, wat hij in zijne
jeugd gemaakt is. Zijne eerste denkbeelden, de ge-
Moonten, die men in hem heeft laten ontstaan, de
indrukken, die hij, van al wat hem omringt, ont-
vangt , eindelijk de eerste proeven van zijn oordeel,
of liever van zijne natuurdrift, bepalen bijna altijd
wat hij voor het overige zijns levens zijn zal.
Qtio semel est imbula recens servabit odoreni
Tcsta diu.
noratius.
liet zijn deze eerste indrukken, die zijne hartstog-
ten doen ontkiemen, dezelve wijzigen, en naast de-
zelve in zijn hart die zwakheid doen ontstaan, die
hem derzelver slaaf maken, of aan hetzelve de
kracht geven om ze te beheerschen; deze zijn het,
die zijn verstand met dwalingen en vooroordee-
len omringen, welke hij blijft behouden en met te
meer drift verdedigt, daar zij , als het ware, met
hem geboren, in zijne oogen den schijn der waar-
heid hebben; deze zijn het, die, zijn gevoel ver-
stikkende of ontwikkelende, zijn hart sluiten voor het