Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
2i
vertooningen, die len doel hebben aan eene kost-
school eenige vermaardheid te geven, maar- welker
onvermijdelijk gevolg is de jeugd van hare studiën
af te leiden , en bij haar denkbeelden op te wek-
ken, welker ontwikkeling het nog zoo noodig is voor
te komen, en die , eindelijk, de grondslagen eener
goede en wijze opvoeding ondermijnen, door aan de
leerlingen een lokaas aan te bieden , hetwelk hen in
het vervolg van den reglen weg zal aflielpen?
Ik zou nog wel eenige gebreken in het openbaar
onderwijs en de openbare opvoeding kunnen aanwij-
zen, maar ik heb de voornaamste doen kennen, of
liever heb ik dezelve slechts herinnerd aan hen, die in
de gelegenheid waren om het inwendige der opvoe-
dingsgestichten gade te slaan, en hunne aandacht
op het onderwerp, dat ik behandel, gevestigd.
Overigens zal ik in den loop van dit werk nog
meermalen daarop nederkomen.
Ik ga nu over tot de beschouwing van het buis-
onderwijs en de huisselijke opvoeding.
HOOFDSTVH II.
over het huisonderwijs en de huisse-
lijke opvoeding.
Bij een deugdzaam en verlicht volk zou de bes-
te opvoeding diegene zijn, welke in het ouderlijk
huis gegeven wordt, want de huisselijke opvoeding
streeft er gedurig naar, om zich met de algemeenc