Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
welke [ilaalsiiig voor de andereu liet voordee-
ligst is ; maar wat hij nog beter weet, is, dat
de smaak of de overvloed van derzelver voortbreng-
selen minder aan de natuur, dan aan zijne moeiten
en zijne ondervinding verschuldigd is. De meeste
onderwijzers zijn als een onbedrevene hovenier, die,
al zijne hoornen in eenen gelijksoortigen grond plaat-
sende , en op dezelfde wijze verzorgende, een firoot
gedeelte derzelven ziet opgroeijen en sterven, zonder
vruchten gedragen te hebben.
De natuur heeft niets gemaakt dat gelijkvormig is;
en van al hare werken is ons geslacht datgeen,
hetwelk de meeste verscheidenheid oplevert. Sim cmjue
qniim s'u cotjUcil'io, culorque pr'wiis (piiaedrus). De lezer
zal ongetwijfeld niet eischen, dat ik hem de oorza-
ken daarvan zal trachten te verklaren; ik laat de-
ze taak aan anderen over: het is mij voldoende, dat
ik zijne aandacht op dit verschil gevestigd heb, en
ik zal mij bepalen om de gevolgen daarvan op het
openbaar onderwijs na te gaan.
Zoodra vijf of zes kinderen vereenigd zijn en ge-
meenschappelijk dezelfde lessen ontvangen, houdt het
onderwijs, dat voor een of twee van hen goed is,
op dit voor de anderen te zijn. Dit is een natuur-
lijk gevolg der gronden, die ik zoo even heb voor-
gesteld. Het kwaad ontkiemt, maar het is gemak-
kelijk te verbeteren , indien de onderwijzer zijne zor-
gen nog tot ieder hunner kan en weet uit te strek-
ken; de zwakkeren tc helpen, de vatbaarderen in te
houden, en onder allen eene, ten minste schijnba-
re , gelijkheid van werkzaamheden en vorderingen
te onderhouden. Maar zoodra het getal zijner leer-