Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
Hel eerste, waarmede derhalve de onderM'ijzers
zich moesten bezig houden, is de jongelingen
gade te slaan, en tc trachten dezen innerlijken aan-
leg te ontdekken en te ontwikkelen, liet gezigtvan
eenen helm en van een schild wekte bij aciiilles de
begeerte naar roem op, en deed hem, zijne ver-
momming verradende, midden tusschen eene groep
vrouwen herkennen. Meesters, dit voorbeeld leert u
hoe gij uw onderwijs en uwe pogingen moet rigten,
en toont u de vruchten aan, welke gij daarvan kunt
verwachtcn. On dolt presenter d resprh des jcuncs fjens
des choses de ionte esp^ce, des cHules de tont genre,
des objels de toutes sortes , afni de reconnnilre le genre
auquel leur esprit se porie avec le plus de force ^ ou se
livre avec le plus de plahir (buffon).
Het is zeer opmerkenswaardig, dat men, in de
landen, waar men zich het meest heeft toegelegd op
de opvoeding en de volmaking van het menschelijk
geslacht, het krachtdadigste middel, om tot het doel,
dat men bereiken wilde, (c geraken, heeft veron-
achtzaamd. Een bekwame tuinman kent den aard en
den graad van zorgen, welke iedere boom of elke plant
vereischt, Maarvan de opkweeking hem is toevertrouwd.
Hij weet welke grond voor de eenen geschikt,
kundijifen van Europa» Hij stierf iu 1766, iu den ouderdom
Yan drie en veertig jaren.
Een der schoonste {gebouwen van Konstantinopel, de Moskee
van Sultan M4nM0üD , werd gebouwd door een' Armenier, die
noch schrijven, nocli lezen, ja zelfs niet eens teekenen kon.
Wen noemde hem ecnük simeoiï , maar hij was algemeen be-
kend onder den naam van simeojt den ezel y dien men hem
gaf uit hoofde van zijne onwetendheid in alle andere vakken,
behalve de bouwkunde.