Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
zicli len allen tijde heeft doen gevoelen, en welks
hervorming niet plaats kan hebben, omdat het aan
de leerwijze zelve en aan den regel, dien men in
groote opvoedings-gestichten bij het onderwijs volgen
moet, verbonden is. Het is de moeijelijkheid, of
liever de onmogelijkheid, waarin het grootst gedeelte
der kinderen, die gemeenschappelijk onderwijs ontvan-
gen , zich bevindt om hetzelve goed te begrijpen, en
bij gevolg daarvan voor het tegenwoordige zoo wel
als voor de toekomst eenige vrucht te trekken. Hier zal
ik in eenige ontwikkelingen treden, die voor het
onderwerp, dat ik behandel, onmisbaar zijn.
Ieder onzer brengt bij zijne geboorte eene bijzon-
dere bewerktuiging mede. Tot capita, tot semns, is
in alle opzigten even waar. Uit deze bewerktuiging
ontstaat eene vlugheid van begrip, welke bij twee
menschen nooit in denzelfden graad gevonden wordt.
Dit onderscheid is zelfs zoo groot, dat men , misschien
niet ten onregte, heeft gezegd, dat er meer ver-
schil is tusschen twee menschen, dan tusschen een
niensch en een dier.
Vir viro qiiid praestat!
terentiüs.
Deze natuurlijke geschiktheid vertoont zich hij
velen eerst zeer laat, en verkrijgt dan eene ver-
wonderlijke kracht en vaardigheid; terwijl zij, bij
anderen, zich vroeg verkondigt, en, weldra uitge-
put , ophoudt voor dat zij den mannelijken leef-
tijd hebben bereikt. Men kan op dezen toepas-
sen , wal men van hermogenes zeide: in pucritia