Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
jongeling, aan zich zeiven overgelaten , hetgeen mees-
tentijds gebeurt, en van de school komende, vrij
is zich in den maalstroom der wereldsche vermaken
te werpen. Hij zal zich dan schadeloos stellen
voor den dwang, welke hem acht of tien jaren is
opgelegd geworden: de boeken moede, zal hij al-
leen diegene in de handen nemen, die hem verma-
ken, en welker minste uitwerking zal zijn, hem zij-
nen lijd te doen verliezen, indien zij zijne zeden niet be-
derven. De woorden, waarmede bij zijn geheugen heefl
overladen, en waarvan hij nu voordeel zou hebben
kunnen trekken, zullen langzamerhand uit hetzelve
verdwijnen: even als een bouwmeester, die, nadat
hij al de materialen heeft gereed gemaakt en ge-
schikt, welke hij voor den opbouw van een groot
gebouw noodig heeft, het werk zou staken op het
oogenbiik , waarin hij het zal beginnen.
Men kan ligtelijk nagaan, en ik zal het weldra
bewijzen, dat eene goede huisselijke opvoeding dit
groot gebrek niet heeft. Ik zal nu de oorzaken op-
sporen en ontwikkelen, die hetzelve bij de openbare
opvoeding noodzakelijk moeten te weeg brengen.
Wanneer ik de oogen sla op het schoon gebouw
der Universiteit te Parijs, wanneer ik de statuten en
reglementen doorblader, die daar bijna tien eeuwen
gevolgd zijn, en welke de coffin's , de gerson's.
wijkt deïelve, de ouders vreezea ze, de vreemden durven de-
zelve niet wagen: allen voorzien wat daarvan de uitkomst zou
wezen. Overigens heeft deze aanmerking, en vele anderen , tal-
rijke uitzonderingen , vooral met betrekking tot de onderwijzers.
]k ken er verscheidene , die vol ijver, kunde en verdiensten
zijn , aan welke deze uitkomsten niet kunnen geweien worden.