Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
Hij zal u zonder haperen de beste stukken onzer
dichters, als ook van vikcilius en homeuus weten
op te zeggen; hij zal , zonder aarzelen, de alge-
meene gronden der Latijnsche, Grieksclie, Ne-
derduitsche, ook der Fransche en andere talen ver-
klaren. Maar staak hierbij uw onderzoek niet; doe
hem de eenvoudigste vraag over hetgeen hij met zoo
veel vrijmoedigheid heeft opgezegd ; dan zult gij wel-
dra zien, dat men zich veel meer heeft toege-
legd om zijn hoofd met woorden te vullen , dan om
zijn verstand te vormen, zijn oordeel te ontwikke-
len en hem de middelen te verschaffen om de ver-
schillende kundigheden, die hij verkregen heeft, te
onthouden en te behouden, door dezelve met elkan-
der in verband te brengen. Ga verder, blijf niet
bij zijne boeken, maar zoek bij hem denkbeelden,
die zijne eigene zijn, onderzoek zijn oordeel; door
zijne verwarring en zijn stilzwijgen zult gij weldra
zijne zwakheid bemerken. Twijfelt gij nog, luister
naar zijne spraak, beschouw zijnen stijl, en, ik
ga zelfs verder, zijne spelling; en nagaande welk
voordeel hij van acht of tien jaren studie heeft ge-
trokken , zult gij ophouden mij van tegenstrijdigheid
te beschuldigen (1). Vooronderstel nu, dat deze
maar toch dienstig kan zijn, om vele ouders te genezen van
eene even bespottelijke als algemeene dwaasheid. — Een kind
zeide versjes voor hem op , en deszelfs broeder maakte zich ge-
reed te Tervolgen, toen hij hem in de rede viel en vraagde :
zouden zij hunne versjes niet te gelijk kunnen opzeggen ?
(1) Men onderzoekt zelden in de wereld de vruchten van
eene opvoeding , die voltooid is , en het is een wonderlijk iets om
te zien , met welk eene zorg zulk eene proefneming , welke ech-
ter zeer natuurlijk is, wordt vermeden : maar de jongeling ont-