Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
Ik hoop, dat de voorstanders van liet openbaar
onderwijs en de openbare opvoeding mij niet zullen
beschuldigen, dat ik de gronden, die daarvoor strij-
den, heb verzwakt. Door de billijkheid, en ik kan
het zeggen, door de dankbaarheid geleid, heeft hel
mij geene moeite gekost dezelve te kennen tc geven:
maar zij zullen mij nu ook toestaan, dat ik met
vrijmoedigheid zegge, welke de gebreken van dit
stelsel zijn.
Het grootste gebrek van de opvoeding, die men
op de scholen geeft, en dat, mijns bedunkens, al-
leen tegen al de voordeden opweegt, is dat men
eenen leerling, met betrekking tot zijn onderrigt,
de kostbaarste jaren van zijn leven doet verliezen.
Lezers, die mij van tegenstrijdigheid beschuldigt,
ik hoor uwe verwijtingen, maar zij verschrikken mij
niet. Ja, ik houd staande, dat een kind, hetwelk
in het ouderlijk huis is opgevoed, al ware deze op-
voeding slechts middelmatig , in hetzelfde aantal jaren
veel meer leert en weet, dan hij , die op eene school
heeft gelegen. Ondervraag eenen jongeling van acht-
tien jaren, op het oogenblik wanneer hij dezelve
verlaat: laat de uitzonderingen ter zijde, en neem
hem in die middelklasse, welke zich buiten de anderen
heeft onderscheiden noch door groote vorderingen,
noch door hunne onbekwaamheid. De schijn zal, ik
beken het, in den eersten opslag tegen mij zijn,
indien gij zijn geheugen alleen op de proef stelt (1).
(1) Ik heb nimmer van die kinderen ontmoet, die men jje-
lei-rd acht, omdat men dezelve heeft geoefend als papegaaijen
Tele dingen op le zeggen , welke zij niet begrijpen , zonder mij
een gezegde van jonrsos te lierioneren , dat wel wat scherp is,