Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
(lig, maar langzamerhand, daaraan gewenden; ein-
delijk dat eenigen, die weekelijk opgevoed of van
een zwak gestel waren, het voorbeeld der anderen
niet volgden; maar de uitzonderingen waren zeld-
zaam.
Een derde voordeel van het openbaar onderwijs
en de openbare opvoeding is een kind aan pligten
te gewennen, welke hij later in de maatschappij zal
hebben te vervullen. Hier helpen hem studie en
nadenken weinig: op school leert hij ze kennen; daar
ontvangt hij zijne eerste en beste lessen. Gelukkig
indien het niet de eenige zijn, en indien het toeval
zijner geboorte hem niet onder de rijken en grooten
geplaatst heeft: want in de wereld teruggekeerd,
waar hij alleen door vleijers en valsche vrienden
omringd zal zijn, zal de waarheid niet dan met
moeite tot zijn oor geraken. Op de school kent
hij zo niet, hun vergif heeft de zuiverheid zijner
ziel nog niet bezwalkt, en zijn jeugdig hart nog
niet bedorven. Al ware hij ook een vorstenzoon, niets
onderscheidt hem van zijne makkers; hij is huns
gelijken en niets meer. Brengt hij, wanneer hij bij
hen komt , eenige van die denkbeelden mede van hoog-
moed en meerderheid, waarmede men hem in zijne
kindschheid gevleid heeft, dan zijn weinige dagen
voldoende, om hem het gevaarlijke en nultelooze
daarvan te doen inzien. Het kost hem nog niet veel
zich daarvan te ontdoen ; liet zou hem te nioeijelijk zijn
dezelve te behouden. Op de school verdwijnen alle
rangen; de sterkste is degeen, die het meest ge-
ëerbiedigd wordt; de pligten zijn wederkeerig; de
diensthewijzingen zijn wederzijdsch. Hier. oefent zich