Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Een tweede voordeel van het openbaar onderwijs en de
openbare opvoeding is een kind Ie gewennen aan eenen
gezonden en regelmaligen leefregel, die voor zijnen
leeftijd geschikt is , en zijn ligchaamsgestel versterkt.
Daar worden geene bals bijgewoond, geene schouw-
burgen bezocht, en bijgevolg is daar geen nachtbra-
ken, dat hem vermoeit en schadelijk is voor zijne
studiën van den volgenden dag; daar zijn geen
van die groote maaltijden, waarbij onvoorzigtige ou-
ders aan zijne beden niets kunnen weigeren, en om
hem niet te zien schreijen, hem de maag overladen;
daar niet van die gedurige verstrooijingen, die zijne
studiën storen, en hem dikwijls voor dezelve afkeer
inboezemen; daar, eindelijk, zijn niet die beuzel-
achtige oplettendheden, welke het dubbele nadeel
hebben hem te gewennen de anderen onophoudelijk met
zijne gezondheid bezig te houden, en hem voor het
overige van zijn leven zwak te maken. Het zou
misschien niet zonder gevaar zijn, hem geheel
aan de natuur over te laten ; maar ik houd staande,
(lat de zorgen, waarmede hij in het ouderlijk huis,
zoodra hij de geringste ongesteldheid gevoelt, of dat
men voor hem het minste ongemak vreest, bijna
altijd omgeven wordt, voor het tegenwoordige, maar
vooral voor de toekomst, nog schadelijker gevolgen
hebben.
Welke is de moeder, die niet do grootste voor-
zorgen gebruikt, opdat haar kind, wanneer het warm
is, zich niet verkoele; dat het aan geenen sterken
togt blootgesteld zij, of blootshoofds blijve wanneer het
koud of vochtig is ? Wel nu , op de school , waar
ik opgevoed werd, gingen wij, soms twintig maal