Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
naainsle (Jrijfvcren van de menscbelijke daden, de ei-
g^enliefdc, wakkert hunne jeugdige harten op, ver-
mindert het vervelende, dat onafscheidbaar is van
de eerste beginselen van het onderwijs, ondersteunt
en verdubbelt hunne krachten, bestuurt hunne werk-
zaamheden , onderhoudt bij allen eenen wedstrijd ,
welke, hen aansporende om elkander te overtreffen,
tot elks voordeel strekt, en den lijd van hunne
langdurige en aanhoudende studiën verkort, door hun,
aan het einde des jaars , eenen lauwerkrans tot loon
.lan te wijzen.
Men zou zich echter zeer vergissen, indien men
dacht, dat de naijver op alle kinderen -werkte.
Deze kiem, die bij allen aanwezig is, stikt bij ve-
len hunner zonder vruchten te dragon, omdat de
meeste onderwijzers denzelven niet weten te ontwikke-
len , noch daaraan de kracht te geven, die alleen groo-
te dingen voortbrengt. Wat aan deze laatsten ontbreekt
is niet de wetenschap , hel is de kunst om dezel-
ve den kinderen in te scherpen, hunnen aanleg te
kennen, de traagheid van eenigen te bestrijden en
de onverschilligheid van anderen weder te verleven-
digen ; deze kunst echter leeren gecne boeken.
Ik zal later aantoonen wat een goed onderwijzer
zijn moet, en ik zal dan trachten te bewijzen, dat
van al de hoedanigheden, die men in hem zoeken
moet, de geleerdheid niet de voornaamste is. Ove-
rigens zal men ook zien, dat het niet altijd van hem
afhangt om bij zijne leerlingen den naijver op te
wekken; deze hoofddrijfveer eener goede opvoeding
wordt dikwijls krachteloos gemaakt door de gebreken
van het leerstelsel , dat liij genoodzaakt is te volgen.