Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
249
Ante oculos errat domus, errat forma locorum.
ovidius.
Zijnc gedachten, zijne genegenheden blijven daar-
aan hangen; al de herinneringen zijner jeugd ver-
eenigen zich op dat punt; de ijdele glans der we-
reld kan hem eenen tijd niet doen vergeten, welke
door geene wezenlijke droefheid is verbitterd gewor-
den ; en al zijne wenschen zijn in die oorden,
welke getuigen waren van de spelen zijner kindseh-
heid, oud te worden, en bij de plaats, waar zijne
wieg stond , te sterven.
De gelukkige gewoonte van deugd en werkzaam-
heid , in zijnen rijperen leeftijd behouden , zal bloe-
men strooijen op zijnen ouderdom , en van hem de
verveling, welke steeds tracht zich van denzelven
meester te maken , en daarin bijna altijd slaagt,
verwijderen. Dan zal hij, meer dan ooit, die kleine
moeijelijkheden zijner kindsehheid zegenen, en zelfs
dan wanneer de tijd, die alles doet vergeten, in
zijn hart niets meer dan een teeder en godsdienstig
gevoel voor zijne ouders zal hebben achtergelaten,
dan zal er misschien ook nog een gevoel van ge-
negenheid en dankbaarheid in zijn gemoed zijn over-
gebleven voor dengenen , die zijne studiën bestuurde ,
en niet vreesde hem het geluk van zijn gansche
leven met eenige tranen te doen koopen.
Wat mij betreft, ik heb mijne taak volbragt,
en ga met genoegen de pen nederleggen. Wanneer
ik echter dit werk, waarvan de belangrijkheid des