Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Streng jegens zich zeiven, heeft hij voor de gebre-
ken en de belagcheiijkheden der andere mensehen
eene toegeeflijkheid, welke de godsdienst, dc regt-
vaardigheid en de betamelijkheid hem (ot pligt ma-
ken, en hij schijnt dezelve alleen op te merken om
ze te ontwijken, cn te trachten de zijne te ver-
beteren (1).
De kwaadsprekendheid, het gewone voedsel der
gesprekken, mag hem een oogenbiik vermaken; maar
dit zoo gevaarlijke wapen is niet tot zijn gebruik;
zij grenst tc veel aan den laster, opdat hij niet vree-
ze zich daarvan tc bedienen; en rijk aan grondige
kennissen heeft hij niet noodig, om dit hulp-
middel der ledige mensehen en middelmatige geesten
te bezigen.
Is hij geroepen om in de hoogere rangen van het be-
stuur eene betrekking te bekleeden , dan streelt het hem
de achting te verdienen; maar hij tracht, om ze duur-
zaam te doen zijn , dezelve door zijn gedrag te verdienen.
MinJer gevleid door de veelvuldige lofspraken, welke
(1) De beste en de volmaaktste der mensehen is, naar mijfi
inzien i degeen ^ die aan iedereen vergeeft ^ als of hij zelf dage^
lijks zondigde, en die zich van zondigen onthoudt, als of hij
aan niemand vergaf. Laat ons dus in al de gedragingen van
ons openbaar en huisselijk leven tot vasten grondregel hebben,
dat wij voor ons zeiven onverbiddelijk, en voor de arideren,
zelfs voor degenen, die niets weten te verschoonen dan kunne
eigene gebreken , edelmoedig en toegevend zijn. Prenten ivij de-
ze spreuk y welke tiiraseas , de zachtmoedigste en daarom ook
de grootste aller mensehen, dikwijls herhaalde, diep in ons
geheugen.
Prief van PLiNtüS aan CEMfSiüs.