Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
ïjevrijden , zal ik mot onpartijdigbcid onderzoeken,
wat elke wijze van opvoeden goeds en kwaads in
zich Leeft. Door een onderwerp te kiezen, waarover
reeds zooveel geschreven is, gevoel ik, dat het mij
moeijelijk zal zijn niet nu en dan in herhalingen
te vervallen van hetgeen reeds vóór mij is gezegd :
reizigers naar eene en dezelfde plaats moeten el-
kander noodzakelijk ontmoeten. Ik voorzie ook, dat
ik menige algemeen aangenomene stelling zal hebben
te bestrijden: maar deze beide overwegingen zullen
mij niet tegenhouden. Waarvoor ik echter insta,
is , dat dit boek met geene andere zal gemaakt
zijn , maar alleen de vrucht is mijner overdenkingen
en ondervinding. Indien ik echter nu en dan het
gezag van goede oudere en nieuwere schrijvers
inroep, is dit minder om met eene even ijdele
als gemakkelijk te verkrijgen geleerdheid te pron-
ken , dan om aan mijne denkbeelden die kracht
l)ij te zetten, welke daaraan ontbreken mogt, en
in den geest mijner lezers de overtuiging te bevestigen.
Ik zal zeggen wat ik gedacht, wat ik gezien , wat ik
waargenomen heb, en zal met vrijmoedigheid datge-
ne te kennen geven, wat ik acht de waarheid te zijn.
Ik hoop , dat verscheidene mijner gedachten aan
een' oordeelkundigen lezer niet vreemd zullen zijn,
terwijl ik hem daar, waar wij zouden mogen ver-
schillen , zal verzoeken zich het verstandige woord
van MONTAiGNE tc herinneren:
Je donne mon opinion, iwn comme home, mats com-
nw miemie.