Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
243
Ion: radii imlii/esiut/ue moles. Dc scholen zijn, om zoo
Ie zeggen, slechls dc ingangen lot het onderrigt ; zij
geven hetzelve niet, maar zij bieden de middelen
aan om hetzelve te verkrijgen. C'est lorsqu'on entre
dans le monde, zegt Montesquieu, que l'éducation com-
mence.
Om niet achteruit te gaan, moet het kind, dat
van de school komt, voortgaan met te vorde-
ren , en zeker zullen de tien kostbaarste jaren van
zijn leven geheel verloren zijn, indien hij niet, gedu-
rende ten minste even veel tijd, eenige uren daags
toewijdt, niet aan beuzelachtige lectuur, maar aan nut-
tige studiën, indien hij niet op nieuw de oogen
werpt op die schrijvers, die zijne jeugd vergezeld
cn gevoed hebben ; indien hij zich niet doordringt
met het lezen der ouden, indien hij zich niet met
hen en in hunne taal oefent; indien hij eindelijk,
volgens de zoo juiste en krachtige uitdrukking van
MONTAIGNEj ne (rotte pas sa cervelle contre la leur.
Een gedeelte van zijnen tijd aldus aan nuttige be-
zigheden gewijd zijnde, zal hij het andere met meer
tevredenheid genieten ; en ik durf gerustclijk verze-
keren, dat het goede gebruik van den morgen op
dat van den overigen dag eenen gelukkigen invloed
zal uitoefenen ; want eene weldadige Voorzienigheid
heeft gewild, dat onze eerzaamste bezigheden ook do
aangenaamste te vervullen waren. De lust tot studie
zal hem langzamerhand die tot dc vermaken, welke
moeite en berouw achter zich laten, ontnemen ; en
indien overigens het voorbeeld, zijn leeftijd, de harts-
togten hem eenige oogenblikken van den dag daarin
slepen , dan zal hij misschien verschoonbaar zijn, daar
15*