Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
212
niet meer te behoeven te studeren, wanneer men
dezelve heeft verlaten.
Men moet deze dwaling aan de jonge lieden ver-
geven : zij behoort tot hunnen leeftijd; zij komt over-
een met hunne begeerte om de vermaken te genie-
ten , welke zij reeds geraden of bespeurd hebben; met
dien dorst naar de wereld, welke hen sedert lang
kwelt, met eene gevoeligheid, welke naar uitbreiding
verlangt en geen genoegzaam voedsel in het ouder-
lijk huis vindt; zij komt ook nog en beter overeen
met die luiheid, welke den mensch zoo eigen is; en
die minder daarin bestaat in niets te doen, dan in te
doen wat hem behaagt. Maar waarover men zich moet
verwonderen, dat is dat men de meeste vaders in de-
ze dwaling ziet deelcn, en dat zij, hunne kinderen
Aan alle afhankelijkheid ontslaande als ook van de
onderwerping, welke deze hun nog verschuldigd zijn,
hen hij het verlaten der scholen vrijlaten om werk-
zaamheden geheel tc staken, welke de eene zoo
wel als de anderen voortaan als onnoodig beschouwen.
Dat zij het dan weten, die onvoorzigtige en on-
verstandige vaders, die opvoeding, waarin velen hun-
ner echter zoo veel belang schijnen te stellen, cn waar-
voor zij zoo vele opofferingen hebben gedaan, wel
verre van geëindigd te zijn, is naauwelijks begon-
nen. Qiiantl je sortis dn college, zegt montaigne , j'avais
(ictievé mon cours (quils appellenl), et, ä la vérilé, sans
micun fruit que je puisse d présent metlre en compte.
Al de kennissen , welke een kind op de scholen
heeft opgedaan, zullen hem zekerlijk helpen, maar
dit zijn nog slechts dc bouwstoffen, welke een rijper
en bedaarder verstand alleen kan in het werk stel-