Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
« E Ii V 1 V.
Ik heb lot nu toe de voornaamste deeleu der op-
voeding doorgeloopen. Diegene , waarover ik niet heb
gesproken, zoo als de fabelkunde, de algemeene na-
tuurkunde , de dichtkunst, cnz. , vorderen minder lijd
en oplettendheid, cn men kan met goede boeken
bijna alleen er zoo veel van leeren, als een beschaafd
mensch daarvan behoort te kennen. Overigens is hel
eigenlijk gezegde onderwijs slechts het geringst ge-
deelte der opvoeding; en ik herhaal het nog eens
en voor de laatste maal, boezem een kind godsdienst
en deugd in, vorm hem een gezond oordeel, en geef
hem den lust tot werken, en de bekwaamheden zul-
len hem niet ontbreken.
Zijne opvoeding, in den zin, dien men gewoonlijk
aan dit woord hecht, is dan nu bijna geëindigd.
Maar moet zijn werken het nu ook zijn? Neen,
voorzeker niet. Hij, die zegt: ik heb mijne studiën
(jecindigd, bewijst, dat hij nooit waarlijk gestudeerd
heeft. Dc meest algemeene oorzaak van de onwetendheid
en de middelmatigheid, welke men in de wereld
maar al te dikwijls aantreft, is voorzeker niet het
gebrekkige der scholen, maar het is dat men denkt
16