Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
238
oogpunt te beschouwen; na te gaan, te vergelijken,
te twijfelen, voordat hij zijne meening vormt cn
zijne gedachte voorbrengt; in zijne uitdrukkingen ui-
terst naauwkeurig te zijn, en minder te streven naar
uitmunten dan naar leeren ; indien hij eindelijk zijnen
cursus van logica met zijne studiën begonnen heeft;
dan wordt op zijn achttiende jaar dit bijvoegsel der
werkzaamheden zijner jeugd bijna overtollig. Zijn
oordeel is gezond, zijn verstand geoefend, zijn geest
bezit kracht, en uilgebreidheid: men kan op hem
die woorden , welke aan eenen jongen Romein wer-
den toegevoegd , toepassen:
J)i tWi (lenl aimos, de te cwtera mines.
zeuekunhe.
Al de kennissen, welke een kind lot nu toe heeft
verkregen, hebben zijn oordeel verlicht, zijn ver-
stand versierd en zijne verbeelding ontwikkeld. Op
zich zelvcn echter beschouwd, hebben zij slechts zeer
weinig bijgedragen om hem deugdzaam te maken.
Non faeinnt bonos ista, sed doctos, zegt seneca. Men
kan ze zelfs vergelijken met een zaad, hetwelk vol-
gens den grond , waarin het gezaaid is, vruchten of
vergiften voortbrengt. Het is slechts door van zijne
nieuwe schatten gebruik te leeren maken, dat een
kind deze kostbare vrucht van zijne opvoeding kan
oogsten en behouden. Men heeft, hem het doel aan-
toonende, bij hem dc begeerte moeten opwekken
hetzelve te bereiken, en hem daartoe de middelen
moeten geven ; het overige is nu zijn werk, en wat zijne