Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
schappen met zich brengt, noch op de hulpmiddelen
wijzen, welke dezelve in ieder oogenbiik des levens
aanbiedt tegen de verveling, de verkwisting en vooral
tegen de stormen der hartstogten: meer dan eik
ander zou ik het regt hebben om over derzelver
nut te spreken; maar voor de wijzen en verlichten
zou ik niet genoeg kunnen zeggen, en de anderen
zouden mij niet begrijpen. Alleen zal men in den
loop van dit werk zien, dat ik niet deel in de
meening van hen, die in eene goede opvoeding
niets zien dan bet middel, om tot eer en vermogen
te geraken. De beoefening van kunsten en weten-
schappen heeft geen' vreemden steun noodig: een
edeler doel is haar genoeg : door den lust van een
vreedzaam leven en de gewoonte der goede zeden
bij ons op te wekken en te onderhouden, draagt
zij in zich zelve hare voornaamste en beste beloo-
ning mede. Haec studïa, zegt cicero, ailolescentiam
aliint, seneclutem obkctanl , secundas rts adomaiil, ad-
versis perfugium ac solatium praebcnt, delectant domi,
pernoctant nobiscum , peregrinantur , riislicanlur.
Men onderscheidt twee soorten van opvoeding ; de
eene de openbare, de andere de huisselijke opvoeding.
Men heeft ze dikwijls vergeleken ; men heeft zelfs
veel getwist over den voorrang, welke de eene of de
andere verdiende: maar de vraag is nog bijna on-
beslist gebleven , omdat de voorstanders van elk
stelsel alleen de voordeden beschouwden van datge-
ne , hetwelk zij omhelsd hebben , zonder deszelfs
nadeelen in te zien.
Ik zal mij met hetzelfde onderzoek bezig houden ,
en trachtende mij van alle vooringenomenheid te
1'